Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Prezesa Powiatowego Centrum Rozwoju Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej o dokonaniu zmiany postanowień Regulaminu I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości w Środzie Wielkopolskiej Działając na podstawie § 15 Regulaminu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, informuję o zmianie postanowień Regulaminu przetargu w §3. …

więcej…

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Prezesa Powiatowego Centrum Rozwoju Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej o dokonaniu zmiany postanowień Regulaminu I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości w Środzie Wielkopolskiej Działając na podstawie § 15 Regulaminu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, informuję o zmianie postanowień Regulaminu przetargu. Wprowadzone zmiany…

więcej…

I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej

SPÓŁKA POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska ogłasza: I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 5,2981 ha, której właścicielem jest spółka Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położona w Środzie Wielkopolskiej, nr…

więcej…

Zarządzenie

Zarządzenie Prezesa Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie unieważnienia I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Czarnym Piątkowie wraz z prawem własności budynków Plik do pobrania

więcej…

I przetarg nieograniczony

I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Czarnym Piątkowie wraz z prawem własności budynków (działki 29/26 i 29/27) Szczegółowe informacje w załączniku poniżej: Ogłoszenie o przetargu Czarne Piątkowo Regulamin przetargu Czarne Piątkowo

więcej…

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa oraz montaż pomostu pływającego do Wyspy Edwarda” Szczegółowe informacje w załączniku poniżej: Informacja z otwarcia ofert

więcej…

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dotyczy: Przetarg nieograniczony „Dostawa oraz montaż pomostu pływającego do Wyspy Edwarda” Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ 19.06.2017) Wyjaśnienia treści SIWZ 19.06.2017 r Zmiana treści SIWZ 19.06.2017 r Załącznik nr 8 – Profil podłużny pomostu (Załącznik nr 8 – Profil podłużny pomostu)…

więcej…

Przetarg nieograniczony „Dostawa oraz montaż pomostu pływającego do Wyspy Edwarda”

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej: Ogłoszenie o zamówieniu (Ogłoszenie nr 532280) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (SIWZ) Załączniki do SIWZ: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy) Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. (Załącznik nr 2 – Oświadczenie) Oświadczenie wykonawcy z art.…

więcej…