Unieważnienie postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Leasing operacyjny fabrycznie nowego termosu do asfaltu.”

Szczegóły w załączniku:

Brak możliwości komentowania