Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dotyczy: Przetarg nieograniczony „Dostawa oraz montaż pomostu pływającego do Wyspy Edwarda”

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ 19.06.2017)
  3. Wyjaśnienia treści SIWZ 19.06.2017 r
  4. Zmiana treści SIWZ 19.06.2017 r
  5. Załącznik nr 8 – Profil podłużny pomostu (Załącznik nr 8 – Profil podłużny pomostu)

 

Brak możliwości komentowania