Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Prezesa Powiatowego Centrum Rozwoju Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej

o dokonaniu zmiany postanowień Regulaminu I przetargu nieograniczonego pisemnego

na sprzedaż nieruchomości w Środzie Wielkopolskiej

Działając na podstawie § 15 Regulaminu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, informuję o zmianie postanowień Regulaminu przetargu. Wprowadzone zmiany nie mają istotnego znaczenia dla postępowania przetargowego. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie w tym termin składania ofert.

Załącznik: Regulamin przetargu z dnia 13.12.2017

Środa Wielkopolska, 13.12.2017

Brak możliwości komentowania