Ogłoszenie o dokonaniu zmian w ogłoszeniu o przetargu

OGŁOSZENIE

Prezesa Powiatowego Centrum Rozwoju Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

o dokonaniu zmiany postanowień Ogłoszenia o I przetargu nieograniczonym pisemnym

na dzierżawę nieruchomości położonej w Zaniemyślu oraz Regulaminu przetargu

Brak możliwości komentowania