I przetarg nieograniczony

I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Czarnym Piątkowie wraz z prawem własności budynków (działki 29/26 i 29/27) Szczegółowe informacje w załączniku poniżej: Ogłoszenie o przetargu Czarne Piątkowo Regulamin przetargu Czarne Piątkowo

więcej…

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa oraz montaż pomostu pływającego do Wyspy Edwarda” Szczegółowe informacje w załączniku poniżej: Informacja z otwarcia ofert

więcej…

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dotyczy: Przetarg nieograniczony „Dostawa oraz montaż pomostu pływającego do Wyspy Edwarda” Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ 19.06.2017) Wyjaśnienia treści SIWZ 19.06.2017 r Zmiana treści SIWZ 19.06.2017 r Załącznik nr 8 – Profil podłużny pomostu (Załącznik nr 8 – Profil podłużny pomostu)…

więcej…

Przetarg nieograniczony „Dostawa oraz montaż pomostu pływającego do Wyspy Edwarda”

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej: Ogłoszenie o zamówieniu (Ogłoszenie nr 532280) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (SIWZ) Załączniki do SIWZ: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy) Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. (Załącznik nr 2 – Oświadczenie) Oświadczenie wykonawcy z art.…

więcej…

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej poszukuje lokalu użytkowego do wynajęcia. Minimalne wymogi lokalu: powierzchnia ok. 400 m2  (z możliwością ewentualnej rozbudowy) instalacja wentylacyjna położenie: Środa Wielkopolska (preferowane centrum) Oferty wraz ze zdjęciami oraz opisem lokalu proszę przesyłać na adres mailowy prezes@pcrsroda.pl do dnia…

więcej…

Informacja

3 kwietnia 2017 roku rozpoczął się remont budynku przy ul. Czerwonego Krzyża, w którym będzie mieściła się Spółdzielnia Socjalna „Bar Mleczny Miś”

więcej…

Drugie ogłoszenie o przetargu

II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Czarnym Piątkowie. Szczegóły w załącznikach: Ogłoszenie o przetargu Czarne Piątkowo 29 21 Regulamin przetargu Czarne Piątkowo 29 21-1

więcej…

Unieważnienie postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Leasing operacyjny fabrycznie nowego termosu do asfaltu.” Szczegóły w załączniku: Unieważnienie – tablica, strona www

więcej…