Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej poszukuje lokalu użytkowego do wynajęcia. Minimalne wymogi lokalu: powierzchnia ok. 400 m2  (z możliwością ewentualnej rozbudowy) instalacja wentylacyjna położenie: Środa Wielkopolska (preferowane centrum) Oferty wraz ze zdjęciami oraz opisem lokalu proszę przesyłać na adres mailowy prezes@pcrsroda.pl do dnia…

więcej…

Informacja

3 kwietnia 2017 roku rozpoczął się remont budynku przy ul. Czerwonego Krzyża, w którym będzie mieściła się Spółdzielnia Socjalna „Bar Mleczny Miś”

więcej…

Drugie ogłoszenie o przetargu

II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Czarnym Piątkowie. Szczegóły w załącznikach: Ogłoszenie o przetargu Czarne Piątkowo 29 21 Regulamin przetargu Czarne Piątkowo 29 21-1

więcej…

Unieważnienie postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Leasing operacyjny fabrycznie nowego termosu do asfaltu.” Szczegóły w załączniku: Unieważnienie – tablica, strona www

więcej…

Unieważnienie postępowania

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Leasing operacyjny samochodu ciężarowego do przewozu kontenerów.” Szczegóły w załączniku do pobrania: unieważnienie postepowania

więcej…

Wyjaśnienia treści SIWZ

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego termosu do asfaltu.” Załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ

więcej…

Ogłoszenie o zamówieniu

Środa Wielkopolska: Leasing operacyjny fabrycznie nowego termosu do asfaltu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ termos Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa…

więcej…