Unieważnienie postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Leasing operacyjny fabrycznie nowego termosu do asfaltu.” Szczegóły w załączniku: Unieważnienie – tablica, strona www

więcej…

Unieważnienie postępowania

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Leasing operacyjny samochodu ciężarowego do przewozu kontenerów.” Szczegóły w załączniku do pobrania: unieważnienie postepowania

więcej…

Wyjaśnienia treści SIWZ

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego termosu do asfaltu.” Załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ

więcej…

Ogłoszenie o zamówieniu

Środa Wielkopolska: Leasing operacyjny fabrycznie nowego termosu do asfaltu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ termos Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa…

więcej…

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę termosu do asfaltu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę termosu do asfaltu, szczegóły w załącznikach do pobrania. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ termos Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa Załącznik nr-5…

więcej…