Unieważnienie postępowania

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Leasing operacyjny samochodu ciężarowego do przewozu kontenerów.” Szczegóły w załączniku do pobrania: unieważnienie postepowania

więcej…

Wyjaśnienia treści SIWZ

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego termosu do asfaltu.” Załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ

więcej…

Ogłoszenie o zamówieniu

Środa Wielkopolska: Leasing operacyjny fabrycznie nowego termosu do asfaltu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ termos Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa…

więcej…

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę termosu do asfaltu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę termosu do asfaltu, szczegóły w załącznikach do pobrania. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ termos Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa Załącznik nr-5…

więcej…

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 55596 – 2016 data 11.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, tel. 61 285 80 51, fax. 61 285 32 52. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który…

więcej…