Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samochodu ciężarowego, szczegóły: Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ – Leasing operacyjny samochodu-1 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia…

więcej…